‘Dat is allemaal bewezen’, is de veelbelovende kop van een artikel in de Groene Amsterdammer, over...