Vier van de vijf jongeren wereldwijd bewegen dermate weinig dat het schadelijk is voor hun gezondheid,...