This post was originally published on this site

Helaas kan Libéma Open 2020 niet fysiek plaatsvinden door de COVID-19 maatregelen, maar dat weerhoudt ons niet om terug te blikken op onze historie.

Foto overzicht toegevoegd aan nieuwsbericht Dit nieuwtje bevat foto’s