This post was originally published on this site

Consumentenvertrouwen tweede helft juni

6-7-2020 06:30

Aanvulling op reguliere cijfer over juni

Eindrapport Verkenning Bevolking 2050

7-7-2020 00:00

Maatschappelijke gevolgen van de veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking in 2050 in kaart te brengen aan de hand van een aantal scenario’s. In samenwerking met het NIDI Indeling: COROP-gebied Beschikbaar onder embargo

Samenstelling van de bevolking naar immigratie-achtergrond

7-7-2020 00:00

Wat is de samenstelling van de Nederlandse bevolkinging met een immigratie-achtergrond en hoe zal deze zich mogelijk de komende 20 jaar ontwikkelen? Beschikbaar onder embargo

Ontwikkeling van consumentenprijzen

7-7-2020 06:30

Hoe hebben de prijzen zich ontwikkeld in juni?