This post was originally published on this site

De FUMO heeft een gasdetectiecamera aangeschaft die onzichtbare gassen in beeld kan brengen. De milieudienst wil de camera onder andere gaan gebruiken bij meldingen van geurklachten en het voorkomen van veiligheidsrisico’s.