This post was originally published on this site

/ Maastricht / Itteren –

HET BETOOG – Het coronavirus eist zijn tol. De gevolgen voor de economie tekenen zich af en een sociale crisis ontvouwt zich voor onze ogen. Kwetsbare mensen in kwetsbare wijken lijken het kind van de rekening te worden. Als gevolg van de crisis zien we spanningen in gezinnen toenemen, meer huiselijk geweld en kinderen die onderwijsachterstanden oplopen. Daarnaast worden we geconfronteerd met een groeiende (jeugd)werkeloosheid, een toename van schulden en armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid en criminaliteit. Alle seinen staan op rood.