This post was originally published on this site

In de eerste helft van 2020 kocht 71 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder, ongeveer 10,7 miljoen mensen, iets online.